Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu!
SIA "BI-LANS-13" ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
 • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli).
 • Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
 • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA "BI-LANS-13" patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 • Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma saskaņā ar distances tirdzniecību regulējošajām likuma normām.
 • Lietotājs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Internetveikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot SIA "BI-LANS-13" sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 • Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
 • Veicot pasūtījumu, lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA "BI-LANS-13", Smilšu iela 16, Rēzekne, LV-4601 saskaņā ar fizisko personu datu apstrādes likumu.
SIA "BI-LANS-13" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 • SIA "BI-LANS-13" apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.
 • Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas SIA "BI-LANS-13" mājaslapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā – Preces), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām, Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".
 • Izmantojot SIA "BI-LANS-13" interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.
PRIVĀTUMS
 • Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
 • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
 • Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, bet tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
 • Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet mājaslapu nākamajā reizē. SIA "BI-LANS-13" izmanto sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par mūsu mājaslapas izmantošanu.
PREČU CENAS
 • Preču cenas mājaslapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.
 • Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
 • Samaksa par prikumu veicama ar priekšapmaksu.
MAKSĀJUMS AR VISA VAI MASTERCARD KARTĒM
 • Interneta vidē viens no vispierastākajiem un senākajiem maksāšanas veidiem. Maksājumu sistēma ir nodrošināta pret krāpnieciskiem darījumiem, iekļaujot 3D Secure tehnoloģiju — unikālā sistēma, kura nodrošina drošu pirkumu apmaksu internetā un ir daļa no globālam programmām MasterCard® SecureCode™ Verified by Visa. Jums kā pircējam obligāti nepieciešams iepazīties ar lietošanas noteikumiem un jāpiekrīt tiem, pirms maksājums veikšanas.
 • 3D secure tehnoloģija ir starptautiski atzīta aizsardzības sistēma, kura nodrošina kartes lietotāja identitātes papildu pārbaudi un kartes datu pašu aizsardzību interneta vidē. Sistēma tika radīta, lai samazinātu krāpšanas gadījumu iespējamību interneta veikalos un vairotu cilvēku uzticēšanos pirkumiem internetā.
PREČU ATGRIEŠANA
 • Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci SIA "BI-LANS-13". Preču atgriešana notiek saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 • Saņemot preci, lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.
 • Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.
 • Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.
 • Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:
  • pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
  • ja prece ir bojāta;
  • attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir jānogādā prece Pārdevēja adresē Daugavpils ielā 6, Rēzeknē, LV-4601, kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma veidlapu un garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts. Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.
 • Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā.
NEPĀRVARAMĀ VARA
 • SIA "BI-LANS-13" nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice.
 • Papildus informācija skatāma Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".
INTERNETA VEIKALA SIA "BI-LANS-13" PIEGĀDES NOTEIKUMI
 • Piegādes maksa un termiņi tiek noteikti atkarībā no izvēlētā piegādes veida, preču kategorijas un pasūtījuma summas.
 • Ja pasūtījuma summa ir līdz 100 EUR, piegādes izmaksas var sasniegt 15 EUR, atkarībā no preces veida un piegādātāja.
 • Lielgabarīta un īpaši smagu preču piegādes izmaksas tiek noteiktas individuāli.
 • Neliela izmēra preces tiek nosūtītas izmantojot OMNIVA pakalpojumus.
 • Internetveikals atsevišķos gadījumos ir tiesīgs mainīt piegādes izmaksas pasūtījuma apstrādes gaitā. Šādā gadījumā tas tiks veikts pēc pasūtījuma veikšanas, bet pirms rēķina izrakstīšanas. Klients par šīm izmaiņām tiks informēts epastā, kurš tika norādīts veicot pasūtījumu.
 • Noformējot pasūtījumu, pirkuma grozā Jūs varat izvēlēties vienu no šiem preču saņemšanas veidiem:
  • saņemt preci tirdzniecības vietā – Daugavpils ielā 6, Rēzeknē, LV-4601, veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu;
  • preču piegāde ar mūsu sadarbības partneriem uz Jūsu norādīto piegādes adresi visā Latvijas teritorijā 7 (septiņu) nedēļu laikā (priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu);
  • piegāde uz DPD pakomātiem visā Latvijas teritorijā (priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu).
SAŅEMT PRECI MŪSU TIRDZNIECĪBAS VIETĀM
 • Izvēloties preci saņemt mūsu tirdzniecības vietā, saņemsiet apstiprinājuma ziņu uz norādīto tālruņa numuru un e-pasta adresi par to, ka pasūtījums pieejams saņemšanai Jūsu izvēlētajā vietā.
 • Pasūtījumu iespējams saņemt tikai pēc apstiprinājuma īsziņas saņemšanas.
 • Veicot pasūtījumu, prece tiek rezervēta un tiek uzglabāta 14 dienas. Ja šajā laikā neieradīsieties pēc preces, tā tiks atdota veikalam pārdošanai un Jūsu rezervācija tiks atcelta.
PREČU PIEGĀDE UZ JŪSU NORĀDĪTO ADRESI BALTIJAS VALSTĪS
 • Piegāde tiek veikta 7 (septiņu) nedēļu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža vai no maksājuma saņemšanas brīža bankas kontā.
 • Izvēloties piegādi uz adresi, pie pasūtījuma saņemšanas būs nepieciešams uzrādīt kurjeram Jums piederošu, derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība).
PREČU PIEGĀDE UZ PAKOMĀTIEM
 • Preci iespējams piegādāt uz DPD pakomātiem.
 • Pēc pakas nogādāšanas ar Jums sazināsies kurjers SMS veidā par iespējamo pasūtījuma izņemšanu. Prece ir jāizņem 7 kalendāro dienu laikā no brīža, kad kurjers ar Jums ir sazinājies SMS veidā.
ATTEIKŠANĀS NO PASŪTĪJUMA
 • No pasūtījuma Jūs varat atteikties jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas.
 • Ja, apskatot saņemto preci kurjera klātbūtnē, konstatējat, ka tā kaut kādu iemeslu dēļ Jūs neapmierina, kurjers sastādīs aktu un prece oriģinālajā iesaiņojumā kopā ar pavaddokumentiem tiks sūtīta atpakaļ. Lai izvairītos no šādiem pārpratumiem, jau iepriekš aicinām rūpīgi izpētīt katra modeļa detalizēto aprakstu.
 • Ja, neskatoties uz preces detalizēto aprakstu un apskati, prece Jūs neapmierina, Jūs to varat atgriezt 14 dienu laikā. Mēs sagaidām, ka šajā gadījumā Jūs preci tikai pielaikosiet, pārbaudīsiet tās darboties spēju un atdosiet tādu, kādu saņēmāt, ieskaitot iepakojumu un aizsargplēves. Ja Jūsu veikto darbību dēļ preces vērtība būs mazinājusies, mēs paturam tiesības šo vērtības samazinājumu ieturēt no atmaksājamās summas.
 • Mēs rūpējamies, lai prece no veikala tiktu izsūtīta nevainojamā kvalitātē. Ja tomēr iegādātajai precei 14 dienu laikā konstatēsiet kādu tehnisku defektu vai nepilnību, pēc saskaņošanas ar mums (uzrakstiet e-pasta vēstuli un mēs Jums nosūtīsim detalizētu instrukciju) varat sūtīt to atpakaļ uz veikalu. Šādā gadījumā Jums ir tiesības lūgt preces nomaiņu vai naudas atmaksu. Ja defekts neatbilst garantijas nosacījumiem, pēc tā novēršanas Jūs saņemsiet preci ar pēcapmaksu, kas būs atbilstoša bojājuma novēršanas summai un sūtīšanas izdevumiem.
 • Preču atgriešana ir bezmaksas!
NAUDAS ATMAKSA
 • Ja kādu augstāk minēto iemeslu dēļ Jums jāsaņem atpakaļ par preci samaksātā nauda, tā tiek pārskaitīta uz to kontu, no kura tā ieskaitīta. Ja Jūs vēlaties naudu saņemt citā kontā, tas jānorāda atsevišķi atteikuma tiesību veidlapā.
 • Iepriekš minētajos preču atgriešanas gadījumos tiek veikta preces pārbaude, kam mēs rezervējam 5 darbdienas. Ja prece tikusi atdota tādā pašā stāvoklī, kādā izsūtīta, SIA "BI-LANS-13" naudu pārskaita 2-5 darbdienu laikā.
ATTEIKUMA VEIDLAPA

 Lejupielādēt atteikuma veidlapu (PDF)

INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU
 • Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
 • Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - SIA „BI-LANS-13”, Smilšu iela 16, Rēzekne, LV-4601, tālrunis +371 29 409 230, e-pasta adrese info@bilans.lv, ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
 • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS SEKAS
 • Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.
 • Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
 • Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „BI-LANS-13”, Daugavpils iela 6, Rēzekne, LV-4601, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.