Jūsu norādītās riepas vai citas preces piegādās "BILANS.LV" partneris - SIA "Venipak Latvija" vai cits kurjeruzņēmums.

Piegādes termiņi

Katrā pozīcijā norādīts precīzs piegādes laiks un pat stundas, no 3 stundām līdz dažām darba dienām. Lielākajai daļai preču preču piegāde tiek veikta 1 -2 darba dienas. Ja prece tika pasūtīta un apmaksāta pēc 13:00, piegādes termiņu var palielināt par 1 dienu. Ja piegāde tiek veikta ar Eiropas tirgiem. Piemēram, Vācija. Šādā gadījumā piegādes termiņi var būt līdz 6 -7 darba dienām. Katrai precei norāda konkrēto iespējamo piegādes laiku.

Piegādes izmaksas

Preces piegāde Latvijas Republikā ir 8 €. Piegādes izmaksas var mainīties atkarībā no iegādāto preču gabarītiem un svara.

Smagās tehnikas kravas un agroriepu un akumulatoru piegāde tiek apmaksāta papildus. Kravas un lauksaimniecības riepu piegādes vērtība Latvijā ir 3% no preces vērtības. Akumulatoru piegādes maksa smagajai tehnikai 8, - €/d.

Preču izņemšana uz vietas

Jūs varat bez maksas izņemt riepas vai citu pasūtītu preci mūsu veikalā, Rēzeknē, Daugavpils ielā 6.